Şizofreni Nedir?

Şizofreni, toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1 civarında olan ciddi ve kronik bir beyin hastalığıdır. Ülkemizde 700 bin civarında şizofreni hastası olduğu tahmin edilmektedir.

Bu hastalıktan muzdarip olan kişiler, başka insanların duymadığı sesleri duyabilir, daha az sıklıkta da olsa farklı tat, koku, his ve görüntü algıları yaşayabilirler. Bunlara içeriklerine göre işitsel- görsel- taktil halüsinasyonlar adı verilir.

Başka insanların zihnini okuduklarını veya kendi zihinlerinin içeriğinin dışarıdan anlaşıldığını düşünebilirler. Müziklerden, filmlerden anlam çıkarıp bunların kendi yaşantılarına dair mesajlar olduğuna, takip edildiklerine, birilerinin onlara veya ailelerine zarar vereceğine inanabilirler. Farklı ve eksantrik dini- mistik -metafizik fikirlere sahiptirler, bunları ikna yoluyla veya konuşarak değiştirmek mümkün değildir. Tartışıldığında sinirlenebilirler. Bu tür düşünce bozukluklarına da hezeyan-sanrı veya delüzyon adı verilir. Hastalar bu fikirlerini gizledikleri durumlarda, dışarıdan normal gözükebilirler.

Korkuları ve kaygıları nedeniyle içe kapanma, sosyal ilişkiyi minimuma indirme, başkasının yaptığı yiyecekleri tüketmeme, eşya saklama, konuşma içeriğinin anlamsızlaşması ve bütünlüğünün bozulması, kendine bakımda, temizlikte azalma, dikkat, bellek, planlama, hesap-kitap gibi zihinsel işlemlerde yavaş bir bozulma ve gerileme hastalığın sık görülen diğer bulgularıdır.

Son elli yılda, hastalığın nedenleri ve tedavisi konusunda çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Şizofreni tedavisi ile günümüzde, hastalığın belirtilerinde önemli gerilemeler sağlanabilmekte ve hastaların sosyal hayata adapte olabilmeleri, anlamlı ve üretken yaşamlar sürmeleri olanaklı hale gelebilmektedir. Bu sitede, şizofreni hastalığının belirtileri, sebepleri ve modern tedavi yöntemleri ile ilgili detaylı ve bilimsel bilgilere ulaşabileceksiniz.

Şizofreni Nedir
Şizofreni, toplumda görülme sıklığı yaklaşık %1 civarında olan ciddi ve kronik bir beyin hastalığıdır.
Şizofrenide Bireysel Terapiler
Şizofreni; algılama ve düşünce içeriğindeki bozulmalar sonucunda ortaya çıkan sesler, görüntüler, şüpheler gibi...
Şizofrenide İlaç Tedavileri
Şizofreni tedavisinde psikososyal rehabilitasyon ve destekleyici-uyumu arttırmaya yönelik psikoterapi modelleri önemli olmakla beraber...
Şizofreni Hastası Olmak
Kişinin hasta olduğunun bilincinde olması onu gerektiği zaman yardım arayışında bulunmaya yönlendirecektir.
Psikoz Risk Etkenleri
Kişilerin gerçeği değerlendirmelerinde, gerçeği algılamalarında kesin bir bozukluğu olduğunda, klinikte psikotik bir durumda oldukları düşünülmelidir.
Geç Başlangıçlı Şizofreni
Şizofreni sıklıkla 20’li yaşlarda başlayan, ancak her yaşta görülebilecek bir hastalıktır.